We worden allemaal geconfronteerd met situaties in het leven waarin we op zoek zijn naar wonderen of goddelijke interventie en proberen dit te bereiken door middel van gebeden.

Hieronder staan ​​enkele echt krachtige gebeden die je zullen helpen bij het succesvol aanvragen van het ultieme soort hulp van bovenaf!Veel geluk gebeden voor een professionele oorzaak

 • Ik ben ervan overtuigd dat het de wil van God is dat je slaagt om deze promotie te krijgen, en moge Hij bij je zijn als je je officiële poging doet om het te beveiligen.
 • We danken God voor al onze successen en innovaties, en moge Hij bij je zijn als je waarde toevoegt aan de wereld.
 • Moge God u in zijn verbazingwekkende genade het type professioneel succes geven dat tijd, ruimte en economische omstandigheden overstijgt.
 • Ik bid voor uw succes en dat God uw resulterende rijkdom zal gebruiken als een hulpmiddel om de minder bedeelden te helpen.
 • Biddend dat God je zal zegenen als een wereldveranderaar die zijn beroep positief beïnvloedt voor de komende generaties!
 • Moge God je zegenen met de geest van een probleemoplosser wiens professionele ambities invloed hebben op zijn generatie.
 • Moge God je zegenen om grotere hoogten te bereiken en internationaal bekend te worden in jouw vakgebied. Je verdient dit echt.
 • Moge de goede Heer uw gaven, talenten en ambities gebruiken op de manier die Hij geschikt acht, en moge uw successen elk niveau van prestatie overtreffen dat uw stoutste ambities te boven gaat.

Wensen, hopen, bidden

 • Moge God je zegenen met het soort professioneel succes dat je in staat stelt anderen te inspireren en te trekken die ook proberen te presteren en te excelleren.
 • Moge de hemel je vandaag zegenen met het soort succes dat alleen al het horen van je naam anderen inspireert om naar grootheid te streven.
 • Ik dank God niet alleen voor je prestaties van vandaag, maar ook voor de glorieuze toekomst die Hij voor je heeft voorbereid.
 • Ik hoop dat God het waardig vindt om je professionele partner te zijn en je het soort succes te geven dat nog steeds over eeuwen wordt gesproken.
 • Als je best niet goed genoeg is om je professionele doelen te bereiken, moge de almachtige God je dan beter maken!

Veel geluk gebeden voor een gezondheidsprobleem

 • Het is niet de wil van God dat iemand van ons voortijdig sterft, dus moge Hij bij je zijn in je zoektocht naar gezondheid. Ik heb een sterk geloof in de Heer en daarom weet ik dat Hij je zal helpen deze ziekte te overwinnen.
 • Geen enkele situatie is te somber als God aan jouw zijde staat en ik bid dat Hij persoonlijk zijn genezende handen op je zal leggen en je ziekte zal uitroeien.
 • Moge je gezegend worden met een herstel zo krachtig dat je terugkeer naar kracht alle toeschouwers verbaast.
 • We weten allemaal dat niemand van ons iets van God kan eisen, maar veeleer smeken we nederig om zijn tussenkomst om u in goede gezondheid en grote kracht te herstellen.
 • Moge God iemand op uw pad zetten die u kan helpen bij het permanent overwinnen van uw kwalen.
 • Het is mijn diepste gebed dat de ongeneeslijke ziekte van vandaag dient als onmiskenbaar getuigenis van morgen van de genade en genade van God.
 • Geachte Heer, we zijn al dankbaar voor alles wat U voor ons hebt gedaan en zullen Uw naam nog meer prijzen als U de ziekte van onze dierbare vriend geneest.
 • Mogen u en God een contract sluiten waarin Hij u uw gezondheid geeft en u Hem uw ziel geeft. Amen.
 • Ik bid dat God je leven gelukkiger, gemakkelijker en minder stressvol zal maken door de fysieke vloeken op je lichaam te verwijderen. Amen.
 • We zijn dankbaar voor al het goede dat God in ons leven heeft gedaan en danken Hem bij voorbaat voor het herstellen van je gezondheid.
 • Dank God dat je ons hier in geloof hebt verzameld en ons geloof in jouw vermogen en bereidheid om onze zieke vriend te helpen.

Een wens voor je maken.

Veel geluk gebeden voor examens

 • Moge elk obstakel dat u vandaag tegenkomt, later eerder hulpmiddelen blijken te zijn die u ertoe hebben gebracht goed te presteren in uw examens.
 • Moge je blijken niet bij de gewone massa te horen, maar eerder door God uitgekozen om uit te blinken in dit examen.
 • Moge God je succes geven op dit examen en je zegenen met een denkwijze die voldoening zal vinden in de moeite die je doet, ongeacht de uitkomst.
 • Mogen jullie je test beginnen met een mentaliteit van volmaakte vrede in de overtuiging dat voorbereiding, bestemming en voorzienigheid aan jouw kant staan. Amen.
 • Ik dank God bij voorbaat voor het horen van onze petitie en smeek Hem om namens u in te grijpen om deze examens met succes af te leggen.
 • We zijn gewoon menselijk en bidden dat God je helpt bij je examen, hoewel het slechts een tijdelijk en materieel streven is.
 • Moge God ervoor zorgen dat uw succes met dit examen een getuigenis is van Zijn vermogen om alle dingen naar Zijn wil te buigen.

Veel geluk gebeden voor een relatie

 • Het is de wil van God dat de ziel niet uit elkaar gaat, en ik bid dat Hij tussenbeide komt en uw relatie redt.
 • Moge God je zegenen met een relatie als Adam en Eva, die duizend jaar samen in elkaars armen konden doorbrengen.
 • Ik bid dat elk vertrouwensprobleem in uw relatie vreedzaam en permanent wordt opgelost.
 • Moge God de handen van de tijd terugdraaien en alles herstellen wat u in uw relatie bent kwijtgeraakt.
 • Ik bid dat God liefdevol op je neer zal kijken en je zal zegenen met de wijsheid om te beseffen hoe belangrijk je partner is voor je algehele gezondheid, geluk en overleving.
 • Moge vergeving voortaan een belangrijker onderdeel van deze relatie worden dan wrok, wraak en dwaze fouten.
 • Ik bid dat de focus van deze relatie er een wordt van dankbaarheid voor het hebben van een speciale vriend in plaats van strategieën te bedenken om zonder te leven.
 • Hoewel de wereld tumultueus is, bidden we dat je relatie wordt gezegend met de vrede van de liefde van God en niet met de pijn van de liefde van de wereld.

Een gebed naar het universum sturen.

 • Beste God, moge je een derde partij worden in deze relatie om ervoor te zorgen dat deze zal overleven en gedijen.
 • Moge het lot je eindelijk bewijzen dat het altijd ten gunste van je adamantijnse band is geweest.
 • Ik bid dat je minder verbonden raakt met sociale media en meer verbonden met God, zodat je een positievere benadering krijgt als het gaat om je relatie.
 • Beste God, je weet hoe traag dit paar is in het realiseren van de zegeningen die ze in elkaar hebben, dus toon alsjeblieft je gunst aan deze relatie op welke manier je maar kunt.